אואזיס
אואזיס
אואזיס
קוטלי עשבים

אואזיס

קוטל עשבים
להדברת עשבים חד שנתיים ולמניעת הצצתם
במטע, פרדס, כרם ובשטחים לא חקלאיים
מכיל: 320 גרם בליטר Diuron

144 גרם בליטר Oxyfluorfen

כללי: אואזיס הינו קוטל עשבים משולב המדביר עשבים קיימים ע"י פגיעה בעלווה הירוקה ומונע הצצת עשבים חד-שנתיים דגניים ורחבי-עלים לאחר הפעלתו ע"י גשם או המטרה.
אואזיס משלב שני חומרים פעילים בעלי מנגנוני פעולה שונים המשפרים את יעילות הפגיעה בעשבייה קיימת ומניעת הצצה של עשבייה חד שנתית חורפית וקיצית. להגברת היעילות על עשבייה קיימת יש לשלב עם התכשיר טייפון.
היסדקות הקרקע בקיץ יכולה לפגוע ביעילות התכשיר כמונע הצצה.

קבצים להורדה

arrow