אור
אור
אור
קוטלי עשבים

אור

קוטל עשבים
מכיל: 400 גרם/ ליטר Carfentrazone-ethyl

כללי: התכשיר אור קוטל עשבים רחבי עלים לאחר הצצתם ומסייע בקטילת עשבים קשי הדברה כאשר הוא משולב עם תכשיר טייפון. החומר הפעיל Carfentrazone-ethyl פעיל בעיכוב האנזים PPO, גורם להרס הממברנות בתאים ולתמותת העשב. התכשיר נקלט בעלוות הצמחים זמן קצר לאחר הריסוס וקטילה מלאה מתקבלת לאחר מספר ימים בעשבים הרגישים.
התכשיר אינו שאריתי בקרקע ואין מגבלה כלשהי בזריעת גידולים עוקבים.

קבצים להורדה

arrow