ברודיטופ ווקס בלוק
ברודיטופ ווקס בלוק
ברודיטופ ווקס בלוק
מכרסמים

ברודיטופ ווקס בלוק

פיתיון מוכן בצורת בלוק להדברת חולדות ועכבר מצוי
למדבירים בלבד

מכיל:

0.005% Brodifacoum (ברודיפקום – אנטי קואגולנט)
0.001%  Denatonium Benzoate Bitrex

כללי: התכשיר, ברודיטופ ווקס בלוק, הוא אנטי קואגולנט הקוטל חולדות ועכברים לאחר אכילות מועטות. חבישת כפפות הינה הכרחית הן מסיבה הגיינית ובטיחותית למשתמש. יש לנקות היטב את האזור המטופל משאריות מזון, לכלוך וגרוטאות על מנת להבטיח הדברה מרבית.
יש לפזר את הפיתיונות בתיבות האכלה בלבד. יש לקבע את הפיתיונות הרעילים לתיבות האכלה. במצבים מיוחדים כגון בעומק מחילות המכרסמים, בתוך בורות ביוב ובמקומות סגורים שאינם ניתנים לגישה ע"י ילדים או חיות מחמד, ואשר ניתן להבטיח כי יישארו סגורים ונעולים וכי פיתיונות רעילים אשר יונחו בהם לא יוכלו להתפזר אל מחוץ להם, ניתן להניח פיתיונות אלו שלא בתוך תיבות האכלה. גם במצבים מיוחדים אלו מומלץ לקבע את הפיתיונות באמצעים אחרים כדי לאפשר מעקב אחר מידת האכילה.
חלה חובה על המדביר לבדוק לפי הצורך את תחנות ההאכלה ובסיום העבודה לאסוף את התכשיר, את תיבות ההאכלה, ואת פגרי המכרסמים, במידה ונראים על פני השטח.

arrow