דיזל
דיזל
דיזל
קוטלי מזיקים

דיזל

קוטל חרקים
להדברת זחלי עשים
מכיל: 40 גרם בליטר Lufenuron

10 גרם בליטר Emamectin benzoate

כללי: התכשיר דיזל הינו תכשיר המשלב 2 חומרים פעילים בעלי מנגנון פעולה שונה לשיפור יעילות ההדברה.
החומר הפעיל Lufenuron הינו מג"ח (מעכב גדילת חרקים) מקבוצת הבנזואיל-אוריאה המונע סינתזת כיטין החשובה לבנית השלד. כתוצאה מהריסוס נפסק תהליך הנשל ונגרמת תמותת הזחלים בזמן ההתנשלות או מעט אחריה.
החומר הפעיל Emamectin benzoate הינו תוצר טבעי של מיקרואורגניזם בקרקע . החומר הפעיל נספג ברקמות הצמח ונקלט ע"י הזחלים בעיקר דרך מערכת העיכול. פעולתו היא על מערכת העצבים של החרק, וכתוצאה מכך מאבד החרק את כושר האכילה מיד לאחר חשיפתו לחומר.

קבצים להורדה

arrow
נגישות