הנטר
הנטר
הנטר
קוטלי עשבים

הנטר

קוטל עשבים שאריתי
לשימוש בפרדסים ושטחים לא חקלאיים

מכיל: 80% Bromacil

כללי: הנטר נקלט ע"י מערכת השורשים של העשבייה ונע באופן סיסטמי בצמח. הפעלתו חלה לאחר הצנעתו ע"י גשם או השקיה. סימני הפגיעה אינם מיידים. הנטר משתייר בקרקע זמן רב. מידת השאריתיות מותנית במינון, בסוג הקרקע, בצורת ההשקיה וכמויות המים. התכשיר עלול להותיר שאריות לזמן ממושך ויש לקחת זאת בחשבון בעת היישום ולקראת ייעוד הקרקע – לאחר עקירת פרדס המטופל או לקראת שינוי הייעוד של שטחי בור.

קבצים להורדה

arrow
נגישות