טורבו
טורבו
טורבו
מווסתי צמיחה ושמנים

טורבו

להגדלת פרי באפרסק ונקטרינה
לדילול חנטים הגדלת פרי ומניעת היסדקות בתפוח

לדילול חנטים והגדלת פרי בגפן ואגס

מכיל: 25 גרם בליטר Thidiazuron

כללי: התכשיר טורבו הינו מווסת צמיחה המכיל ציטוקינין סינתטי הגורם לזירוז חלוקת התאים בחנטים. התכשיר גורם לדילול ולהגדלת פרי ולמניעת היסדקות.
התכשיר טורבו הינו מווסת צמיחה לכן מומלץ להשתמש בו בזהירות יתרה.

קבצים להורדה

arrow
נגישות