טרופר
טרופר
טרופר
קוטלי מזיקים

טרופר

קוטל חרקים
להדברת זבובי מנהרות בפרחים, ירקות וגידולי שדה
מכיל : 75% Cyromazine

כללי: טרופר הינו תכשיר סיסטמי, הפועל כמווסת גדילה של רימות זבובי מנהרות.
טרופר המרוסס על עלוות הצמחים נקלט בגוף הרימות, מעכב את תהליך ההתנשלות ומונע את התגלמותן. ככל שהרימות צעירות יותר רגישותן לתכשיר גבוהה יותר. תוצאות הקטילה בשדה מתקבלות כשבוע לפחות מיום הריסוס. התכשיר אינו קוטל זבובים בוגרים

קבצים להורדה

arrow
נגישות