לבנת חממות סופר
לבנת חממות סופר
לבנת חממות סופר
תכשירי הלבנה

לבנת חממות סופר

תוארית נוזלית יחודית
תכשיר להלבנת חממות ובתי צמיחה לפרחים, ירקות וחיפוי קרקע.

• מאריך את חיי הפלסטיק.
• מאפשר מעבר קרינה הנחוצה לגידול.
• אינו פוגע בחלקי מתכת.
• עמיד בפני טללים.

קבצים להורדה

arrow
נגישות