לגונה
לגונה
לגונה
קוטלי מזיקים

לגונה

קוטל חרקים
שמן קיצי להדברת מזיקים בפרדס ובמטע
מכיל: 80% White oil

כללי: לגונה הינו שמן לבן המיועד להדברת מזיקים בפרדס בשלב המוקדם של התפתחותם, בעיקר דרגות צעירות של כנימות ממוגנות וכנימות רכות. השמן יוצר שכבה רציפה המכסה את המזיק וגורמת לחנק. התכשיר מיועד גם להסרת פייחת הנוצרת מפעילותם של מזיקים שונים. הסרת פייחת מתאפשרת לאחר היספגות השמן בפייחת הנמצאת על העלווה והפרי והתקלפותה. משקעים היורדים לאחר היישום משפרים את שטיפת הפייחת מעל גבי הפרי.

קבצים להורדה

arrow
נגישות