לירון
לירון
לירון
קוטלי עשבים

לירון

קוטל עשבים
בגזר ותפו"א
מכיל: 500 גרם/ליטר Linuron

כללי: לירון הינו קוטל עשבים שאריתי המונע הצצה של עשבים חד- שנתיים וקוטל במגע עשבים חד- שנתיים עד לגובה של 5-8 ס"מ (אינו מונע או מדביר קייצת, זון וסוככיים).
לירון מתאים להדברה בררנית של עשבים לפני הצצתם ובמקרים מסוימים מתאים גם להדברת עשבים קיימים, ולכן ניתן להשתמש בתכשיר על שטח נקי מעשביה או על שטח שבו כבר החלה הצצת עשבים.

קבצים להורדה

arrow
נגישות