מאגנום
מאגנום
מאגנום
מווסתי צמיחה ושמנים

מאגנום

מווסת צמיחה
מכיל : 50 גרם בליטר Uniconazole

כללי: מאגנום הינו מווסת צמיחה המעכב יצירת הורמון גדילה ג'יברלין. התכשיר מועבר בצמח בתוך העצה, פועל על נקודות הצמיחה וגורם לציפוף פרקים של הצימוח הנוסף. התכשיר נקלט הן ע"י ריסוס הנוף והן ע"י מערכת השורשים.

קבצים להורדה

arrow
נגישות