מטרופולין
מטרופולין
מטרופולין
קוטלי מזיקים

מטרופולין

קוטל חרקים
מכיל: 240 גרם בליטר Methoxyfenozide

14 גרם בליטר Emamectin benzoate

כללי: התכשיר מטרופולין הינו תכשיר המשלב 2 חומרים פעילים בעלי מנגנון פעולה שונה לשיפור יעילות ההדברה.
החומר הפעיל Methoxyfenozide נמנה על קבוצה ייחודית המאיצה את ההתנשלות. החומר הפעיל נקשר לאתר הקשירה של ההורמון הטבעי האחראי על ההתנשלות ובכך מונע את קשירתו. כתוצאה מכך נבנית הקוטיקולה החדשה עוד לפני הסרת הקוטיקולה הישנה.
החומר הפעיל Emamectin benzoate הינו תוצר טבעי של מיקרואורגניזם בקרקע . החומר הפעיל נספג ברקמות הצמח ונקלט ע"י הזחלים בעיקר דרך מערכת העיכול. פעולתו היא על מערכת העצבים של החרק, וכתוצאה מכך מאבד החרק את כושר האכילה מיד לאחר חשיפתו לחומר.
הזחלים שנחשפו לתכשיר מטרופולין מאבדים את כושר אכילתם תוך מספר שעות ומתים מרעב והתייבשות בתוך מספר ימים.

קבצים להורדה

arrow
נגישות