נמטוקס
נמטוקס
נמטוקס
קוטלי מזיקים

נמטוקס

קוטל נמטודות
להדברת נמטודות בגזר, עגבנייה, פלפל ומלפפון
מכיל: 80 גרם/ליטר Abamectin

כללי:
נמטוקס הינו תכשיר חדש להדברת נמטודות עפצים ונמטודות חופשיות בקרקע.
התכשיר קוטל ביצים ובוגרים ומונע חדירת נמטודות לתוך השורש. התכשיר אינו יעיל כנגד נמטודות הנמצאות כבר בתוך השורש.
את הטיפול בנמטוקס יש לבצע בשתילה/ זריעה או בסמוך להן, לפני חדירת הנמטודות לשורש. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע ופעילותו היא על מערכת העצבים של הנמטודות.

קבצים להורדה

arrow
נגישות