נקטק
נקטק
נקטק
שונות

נקטק

משחה
לטיפול בפצעי שבר וגיזום במטעים
מכיל: IMAZALIL 3%

כללי: נקטק הינה משחת עצים המיועדת לטיפול בפצעי שבר וגיזום במטעים. המשחה מורשת
בגידולים תפוח, אפרסמון, אפרסק, משמש ושזיף.
התכשיר מכיל IMAZALIL – חומר סיסטמי לטיפול במחלות שיכולות לחדור דרך פצע הגיזום.

קבצים להורדה

arrow
נגישות