נרוזול
נרוזול
נרוזול
מווסתי צמיחה ושמנים

נרוזול

שמן חורפי לזירוז התעוררות באגס ותפוח
ולהדברת פסילת האגס
מכיל 80% Paraffinic oil (טווח זיקוק צר)

כללי: נרוזול הינו שמן חורפי לזירוז התעוררות באגס ובתפוח ולהדברת פסילת האגס.

קבצים להורדה

arrow