סטאר
סטאר
סטאר
קוטלי עשבים

סטאר

קוטל עשבים
סטאר הינו קוטל עשבים המונע הצצה של מיני עשבים חד-שנתיים
בגידולי מטע, ירקות ופרחים.
מכיל: 250 גרם/ליטר Oxadiazon

כללי: סטאר הינו תכשיר קוטל עשבים בררני לטיפול בשטחי ירקות לפני שתילה ובמהלך הגידול. התכשיר פועל כקוטל מגע ומונע הצצה על העשבים הרגישים.
נבטי מיני עשבים רעים רגישים לתכשיר נצרבים כדי קטילה מוחלטת. תגובת הצמח למגע מותנית במין הצמח ובגילו.

קבצים להורדה

arrow