סירוקל
סירוקל
סירוקל
משק חי וחיות מחמד

סירוקל

להדברת רימות זבובים במבני משק חקלאי
מכיל: 50% Cyromazine

כללי: סירוקל הינו מווסת גדילה של חרקים (I.G.R), המעכב את תהליך הגדילה וההתפתחות של רימות זבובים לדרגותיהן הבוגרות וגורם להדברתן. כתוצאה מדרך פעולה זו פוחת מספר הזחלים המתגלמים. מבין הדרגות השונות ראויה לציון רגישותם הגבוהה של זחלים בוקעים וזחלים מתגלמים.
אבקה רטיבה ליישום בריסוס למניעת התפתחות רימות זבובים במבני משק חקלאי.
לשימוש וטרינרי בלבד לא לשימוש ביתי

arrow