פאסטר
פאסטר
פאסטר
קוטלי עשבים

פאסטר

קוטל עשבים כללי בלתי בררני
לקטילת צמחים חד ורב שנתית קיימת.
מכיל : 200 גרם בליטר Glufosinate ammonium

כללי: פאסטר הינו קוטל עשבים כללי המיועד להדברת עשבים בפרדס, מטע, כרם, להכנת שטחים למזרע או שתילה, וטיפול בשטחים לא חקלאיים.
קליטת התכשיר מתבצעת דרך חלקי הצמח הירוקים, אין קליטה דרך מערכת השורשים.
עשבים רב שנתיים מרססים בשיא צמיחתם, סמוך או במשך פריחתם. עשבים חד שנתיים מרססים בגמר הצצה. להשגת יעילות מרבית דרוש שטח עלווה מספיק לקליטת התכשיר.

קבצים להורדה

arrow