פלאטון
פלאטון
פלאטון
קוטלי עשבים

פלאטון

קוטל עשבים סיסטמי
מקבוצת האוקסינים הסינטטיים
להדברת עשבים רחבי עלים לאחר הצצתם.

מכיל: 200 גרם בליטר Fluroxypyr

כללי: פלאטון הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת האוקסינים הסינטטיים להדברת עשבים רחבי עלים לאחר הצצה בחיטה, מטעים, תירס, דשא שטחי בור ולהכנת שטחים לפני מזרע חיטה.
התכשיר פועל על הצמחים הרגישים לו בדומה לחומר הורמונאלי. הנזק לעשבים מתבטא בעיוותים והתקפלויות של העלים והצימוח הצעיר. התכשיר נקלט בעלווה הירוקה ופועל על מערכת השורשים. פלאטון בררני לגבי חלק מהגידולים החקלאיים.

קבצים להורדה

arrow