פרומו
פרומו
פרומו
קוטלי עשבים

פרומו

קוטל עשבים בררני
להדברת עשבים בגידולי פלחה ושלחין
מכיל 500 גרם בליטר Propyzamide

כללי: פרומו הינו קוטל עשבים בררני מקבוצת האמידים. החומר הפעיל נקלט ע"י שורשי העשבים הרגישים וקוטל בעיקר צמחים ממשפחת הדגניים (בעלי ציצת שורשים). לכן רטיבות נאותה באזור בית השורשים הכרחית להפעלתו.

קבצים להורדה

arrow