פרמתרול אבוקות עשן- מיני/מקסי
פרמתרול אבוקות עשן- מיני/מקסי
פרמתרול אבוקות עשן- מיני/מקסי
חרקים מעופפים וזוחלים

פרמתרול אבוקות עשן- מיני/מקסי

להדברת תיקנים וחרקי מחסן במחסנים סגורים בלבד
מכיל: Permethrin (פירתרואיד) 13.5%

העשן ידביר חרקים מצויים בזמן הטיפול ע"י מגע ישיר בין החרק לעשן.

arrow