שונית
שונית
שונית
קוטלי מזיקים

שונית

קוטל חרקים
להדברת מיני עשים בגידולי שדה, ירקות, מטע וכרם
מכיל: 150 גרם בליטר Teflubenzuron

כללי: התכשיר שונית הינו מווסת גדילה של חרקים (מג"ח) המיועד להדברת מזיקים בגידולים שונים. התכשיר מונע את ייצור הכיטין בגוף החרק וכתוצאה מכך נפסק תהליך הנשל ונגרמת תמותת הזחלים בזמן ההתנשלות או מעט אחריה. התכשיר פועל לעתים גם כקוטל ביצים.

קבצים להורדה

arrow
נגישות